จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ)
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ชื่อโครงการ :
งานติดตั้งวางท่อประปาให้แก่ บจก.พีวีโอมมิ่ง(พราวเรซิเดนซ์ บ้านพรุ) ถ.ภาษีเจริญ ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
วงเงินงบประมาณ :
979,483.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
979,483.00 บาท
ผู้บันทึก :
นายสาโรจ รักษ์ดี
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-05 11:04:50
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
5 ต.ค. 2563