จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ)
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
ชื่อโครงการ :
งานโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ อบต.หัวเตย ถนนสายตรอกโนง-สายเจริญรักษ์ หมู่ที่ 5 ต.หัวเตย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
วงเงินงบประมาณ :
450,877.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
450,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางเสวียง ชูมณี
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-09-30 10:37:21
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
30 ก.ย. 2563