จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 5
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ กปภ.สาขาย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
วงเงินงบประมาณ :
9,100,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
9,100,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-09-29 14:19:05
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
29 ก.ย. 2563