จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ชื่อโครงการ :
จ้างวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา บริเวณคลองเขิน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม
วงเงินงบประมาณ :
3,792,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
3,792,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางสาวชนิดา โพธิ์ศรี
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-09-29 10:23:27
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
25 ก.ย. 2563