จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ชื่อโครงการ :
จ้างก่อสร้างจ้างวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา บริเวณ ตำบลคลองโคน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม
วงเงินงบประมาณ :
1,757,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,743,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางสาวชนิดา โพธิ์ศรี
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-09-29 10:43:15
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
25 ก.ย. 2563