จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาภูเขียว
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ชื่อโครงการ :
งานซ่อมเปลี่ยนท่อขนาด 300 มม. หน้าโรงกรองน้ำภูเขียว ม.2 ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
วงเงินงบประมาณ :
247,705.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
232,988.00 บาท
ผู้บันทึก :
นายทองสุข ทองดีเวียง
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-09-25 10:29:19
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
25 ก.ย. 2563