จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาบำเหน็จณรงค์
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาบริการ (นิติบุคคล)เพื่อปฏิบัติงานทำความสะอาดอาคารสำนักงาน
วงเงินงบประมาณ :
187,464.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
187,464.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางสาววรรณนิภา แฟสันเทียะ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-09-25 09:58:19
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
15 ก.ย. 2563