จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาเกาะสมุย
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับ โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถ.อ่างทอง ซ.8 ม.4 ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย
วงเงินงบประมาณ :
448,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
448,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางสาวจารุภา ปรีชาชาญ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-11-05 17:51:19
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
5 พ.ย. 2563