จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาอุดรธานี
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
ชื่อโครงการ :
งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ณ บริเวณการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี (ชั้นพิเศษ) เลขที่ 444 หมู่ 11 ซอยบ้านหนองนาเกลือ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี และโรงกรองน้ำบ้านนิคม ตำบลนิคมสงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
วงเงินงบประมาณ :
700,850.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
700,850.00 บาท
ผู้บันทึก :
นายชัยวัฒน์ ชินอาจ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-09-25 16:18:38
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
25 ก.ย. 2563