จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ชื่อโครงการ :
จ้างโครงการสำนักงานอัตโนมัติ (ครั้งที่ ๒)
วงเงินงบประมาณ :
5,564,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
5,515,733.00 บาท
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-02 10:00:36
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
2 ต.ค. 2563