จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขานราธิวาส
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโต๊ะแม หมู่ 5 ตำบลละหาร อำเภอยี่งอ จ.นราธิวาส
วงเงินงบประมาณ :
509,613.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
509,613.00 บาท
ผู้บันทึก :
5552027
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-15 13:48:24
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
22 ก.ย. 2563