จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาแหลมฉบัง
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ชื่อโครงการ :
งานขยายเขตประปาให้ เทศบาลนครแหลมฉบัง บริเวณถนนหนองคล้า ซอย 7 ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
วงเงินงบประมาณ :
881,060.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
881,060.00 บาท
ผู้บันทึก :
นส.นิชานันท์ นพคุณ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-09-18 11:50:28
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
18 ก.ย. 2563