จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ)
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ชื่อโครงการ :
งานติดตั้งวางท่อประปาให้แก่ สนง.เทศบาลนครหาดใหญ่ ซ.17 ถ.กาญจนวนิช ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
วงเงินงบประมาณ :
901,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
901,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
นายสาโรจ รักษ์ดี
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-09-18 08:21:57
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
18 ก.ย. 2563