จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาลำพูน
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
ชื่อโครงการ :
ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ พื้นที่ ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน
วงเงินงบประมาณ :
1,584,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,692,740.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางนิตยา มหาธง
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-10-24 14:38:17
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
8 ธ.ค. 2560