จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 8
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
ชื่อโครงการ :
สารพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ (PACl) ชนิดผง ชนิดความเป็นด่างสูง จำนวน 798,650 กิโลกรัม พร้อมขนส่ง
วงเงินงบประมาณ :
13,758,343.55 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
13,758,343.55 บาท
ผู้บันทึก :
นายอุทิศ กลิ่นกุหลาบ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-15 12:05:26
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
1 ต.ค. 2563