จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 8
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อประปาออกจากโครงการฟื้นฟูโครงสร้างที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในทางหลวงหมายเลข 24 สายนากระแซง ถึง เดชอุดม ถึง วารินชำราบ ถึง อุบลราชธานี (ช่วงสะพานเสรีประชาธิปไตย ถึง วารินชำราบ) กปภ.สาขาอุบลราชธานี
วงเงินงบประมาณ :
5,467,700.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
5,467,700.00 บาท
ผู้บันทึก :
นายอุทิศ กลิ่นกุหลาบ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-09-29 10:35:42
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
29 ก.ย. 2563