จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาเด่นชัย
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
ชื่อโครงการ :
จำหน่ายวัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่ได้ใช้งาน จำนวน 3 รายการ
วงเงินงบประมาณ :
0.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
0.00 บาท
ผู้บันทึก :
นายสุเทพ ชัยสวัสดิ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-09-01 10:53:40
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
27 ส.ค. 2563