จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 9
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
ชื่อโครงการ :
งานจัดซื้อสารส้มก้อน จำนวน 977,300 กิโลกรัม พร้อมขนส่ง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
วงเงินงบประมาณ :
7,476,833.65 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
7,476,833.65 บาท
ผู้บันทึก :
งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-09-03 16:36:15
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
3 ก.ย. 2563