จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาปรับปรุงอาคาร 2สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค
วงเงินงบประมาณ :
22,553,460.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
22,521,360.00 บาท
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-05-10 10:01:23
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
3 ม.ค. 2561