จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ชื่อโครงการ :
โครงการเชื่อมโยงข้อมูลการผลิตจ่ายน้ำ กปภ.สาขาลำปาง
วงเงินงบประมาณ :
28,782,738.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
28,782,738.00 บาท
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-09-23 09:30:50
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
23 ก.ย. 2563