จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต10
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10
ชื่อโครงการ :
จ้างบริการพนักงานขับรถยนต์ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
วงเงินงบประมาณ :
564,532.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
564,532.00 บาท
ผู้บันทึก :
กปภ.ข.10
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-08-17 11:09:20
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
14 ก.พ. 8256