จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ชื่อโครงการ :
จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หลัก การประปาส่วนภูมิภาค ปีงบประมาณ 2564
วงเงินงบประมาณ :
15,536,400.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
15,536,400.00 บาท
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-09-14 15:18:19
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
14 ก.ย. 2563